Start | Definicje | Potencjalne źródła zapłonu

Potencjalne źródła zapłonu

Potencjalne źródła zapłonu

Do potencjalnych źródeł zapłonu, zgodnie z zapisami Polskiej Normy [PN-EN 1127-1:2011] zalicza się:

 1. Gorące powierzchnie.
 2. Płomienie i gorące gazy.
 3. Iskry wytwarzane mechanicznie.
 4. Urządzenia elektryczne.
 5. Prądy błądzące, katodowa ochrona przed korozją.
 6. Elektryczność statyczna.
 7. Uderzenie pioruna.
 8. Fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (RF) od 104 Hz do 3*1011 Hz.
 9. Fale elektromagnetyczne od 3*1011 Hz do 3*1015 Hz.
 10. Promieniowanie jonizujące.
 11. Ultradźwięki.
 12. Sprężanie adiabatyczne i fale uderzeniowe.
 13. Reakcje egzotermiczne, łącznie z samozapaleniem pyłów.
[artykuł w fazie rozbudowy]

Bibliografia:

[PN-EN 1127-1:2011] Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka.

Szczegółowe zasady korzystania z treści zamieszczonych na stronie określa Regulamin.

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię