Start | Archive by category "Pyły"

Pyły

DZPW przemysł cukrowy

We wrześniu 2019 r. ukończono Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla firmy sektora przemysłu cukrowego. Analizie poddano węzły technologiczne służące do produkcji cukru. W procesie produkcji cukru zagrożenie wybuchem stwarza pył cukrowy. Analizie i ocenie poddano poniższe węzły technologiczne: suszarko-chłodziarka, przenośniki ślimakowe, przenośniki taśmowe, podnośniki ...
Więcej ...

DZPW w sektorze metalurgicznym

W kwietniu 2019 r. ukończono Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla firmy sektora metalurgicznego. Analizie poddane zostały węzły technologiczne ubytkowej (laserowej, ślusarskiej) obróbki bloków stalowych na bazie żelaza, aluminium i magnezu. W dokumencie wyznaczono blisko 15 stref zagrożenia wybuchem, dla których wykonano obliczenia weryfikujące ich wielkość zgodnie z wymaganiami PN. D...
Więcej ...

Stała pyłowa Kst, Kmax

Stała pyłowa Kst, Kmax Stała pyłowa, niezależna od objętości, wielkość charakterystyczna, którą oblicza się korzystając z równania prawa objętościowego [PN-EN 14034-2+A1:2011]: (dp/dt)max*V1/3 = cost. = Kst = Kmax [bar/s] W praktyce współczynnik Kst (Kmax) ma duże znaczenie podczas klasyfikacji pyłów pod względem wybuchowym. Przekłada się to m.in. na projektowanie systemów zabezpieczeń wybuch...
Więcej ...

Strefy zagrożenia wybuchem

Strefy zagrożenia wybuchem Przestrzenie zagrożone wybuchem dzieli się na strefy zagrożenia wybuchem, klasyfikując je na podstawie prawdopodobieństwa i czasu wystąpienia atmosfery wybuchowej jako: Strefa 0 Miejsce, w którym przestrzeń zagrożona wybuchem składająca się z mieszaniny z powietrzem substancji łatwopalnych w formie gazu, pary lub mgiełki utrzymuje się stale, przez długie okresy cz...
Więcej ...

Pył palny

Pył palny Pył zdolny do reakcji egzotermicznej z powietrzem w przypadku zapłonu [PN-EN 13821:2004]. Pył ulegający reakcji egzotermicznej z powietrzem, jeżeli zostanie zapalony [PN-EN 14034-2+A1:2011]. Bibliografia: [PN-EN 13821:2004] Przestrzenie zagrożone wybuchem. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Oznaczanie minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych. [PN-EN...
Więcej ...

Maksymalne ciśnienie wybuchu pyłu Pmax

Maksymalne ciśnienie wybuchu pyłu Pmax Maksymalna wartość nadciśnienia powstającego w zamkniętym zbiorniku podczas wybuchu atmosfery wybuchowej, oznaczona w określonych warunkach badania i normalnych warunkach atmosferycznych (maksymalna wartość ciśnienia wybuchu Pex oznaczana na podstawie badań wykonanych w całym zakresie wybuchowości pyłu) [PN-EN 14034-1+A:2011]. Bibliografia: [PN-EN 14034-...
Więcej ...

Maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max

Maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max Maksymalna wartość narastania ciśnienia wybuchu w jednostce czasu podczas wybuchów wszystkich atmosfer wybuchowych z zakresu wybuchowości substancji palnej w zamkniętym zbiorniku, oznaczona w określonych warunkach badania i normalnych warunkach atmosferycznych [PN-EN 14034-2+A1:2011]. Bibliografia: [PN-EN 14034-2+A1:2011] Oznaczanie ...
Więcej ...

Pył

Pył Małe cząstki ciała stałego (zwykle nie przekraczające 500 μm) zdolne do utrzymywania się przez pewien czas w powietrzu w postaci zawiesiny [PN-EN 13821:2004]. Małe cząstki ciała stałego (zwykle nie przekraczające 500 μm) w atmosferze, osiadające pod wpływem własnego ciężaru, które mogą przez pewien czas pozostawać zawieszone w powietrzu (włączając pył drobno i gruboziarnisty ) [PN-EN 140...
Więcej ...

Atmosfera wybuchowa

Atmosfera wybuchowa Mieszanina z powietrzem w warunkach atmosferycznych, substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów, w której po wystąpieniu zapłonu, spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę [Dz.U.2010.138.931]. Mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w której - po zapaleniu - spalanie rozpr...
Więcej ...
Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię