Start | Ocena Ryzyka Wybuchu

Ocena Ryzyka Wybuchu

Przeprowadzamy Ocenę Ryzyka Wybuchu (ORW) wymaganą przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Straż Pożarną, Zakłady Ubezpieczeń. Ekspertyza wpływa na ocenę bezpieczeństwa miejsc pracy oraz warunki ubezpieczenia obiektów od zdarzeń losowych, zarówno wielkość składki, jak również kwotę odszkodowania.

W skład ORW miejsc pracy związanych z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej wchodzą m.in.:

  • charakterystyka instalacji, procesów,
  • opis substancji wykorzystywanych w procesie technologicznym ze szczególnym uwzględnieniem parametrów pożarowych i wybuchowych,
  • opis metodyki Oceny Ryzyka Wybuchu,
  • charakterystyka czynników ryzyka,
  • analiza prawdopodobieństwa, czasu występowania atmosfery wybuchowej,
  • analiza prawdopodobieństwa wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu,
  • arkusze kalkulacyjne ORW,
  • rozmiary przewidywanych skutków wybuchu,
  • analizę poziomu dopuszczalności ryzyka,
  • rekomendację dotyczące działań korygujących.

ORW opracowywana jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej [Dz.U.2010.138.931] oraz Polskich Norm.

Ostatnie realizacje

Zapytaj o usługę

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię