Start | Ocena Ryzyka Wybuchu

Ocena Ryzyka Wybuchu

Wymagania prawne

Zgodnie z &4 rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej [Dz.U.2010.138.931] „(…) pracodawca dokonuje kompleksowej Oceny Ryzyka Wybuchu (ORW) związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej (…)”.

Pamiętaj, że:

 • ORW wymagana jest podczas kontroli organów Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej
 • coraz częściej dokument wymagana jest przez Zakłady Ubezpieczeń

Kiedy należy przeprowadzić Ocenę Ryzyka wybuchu?

Zgodnie z &37, ust. Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U.2010.109.719] „(…) w pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0.01 m3 w zwartej przestrzeni (…).

Zgodnie z &4, ust. 6 rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej [Dz.U.2010.138.931] „(…) w miejscach pracy, gdzie atmosfera wybuchowa może wystąpić w ilościach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób pracujących, pracodawca, zgodnie z przeprowadzoną oceną ryzyka, zapewnia bezpieczeństwo i właściwy nadzór tych osób, wprowadzając adekwatne do zagrożenia środki ochronne (…)”.

Reasumując, ORW należy przeprowadzić w miejscach pracy, gdzie atmosfera wybuchowa pojawia się w ilościach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób pracujących.

Przygotowanie Oceny Ryzyka Wybuchu – zakres usługi

 • rzetelne, terminowe przygotowanie ORW zgodnie z wymaganymi przepisami,
 • reprezentowanie, w ramach ceny za usługę, interesów klienta i aktywnie uczestnictwo w kontrolach uprawnionych podmiotów,
 • 24 miesięczną rękojmię na korekty i zmiany w dokumencie,
 • rabaty od 25 do 75% za aktualizację dokumentu (aktualizacja związana ze zmianą procesu technologicznego, a tym samym poziomu ryzyka) – dotyczy dokumentów opracowywanych przez nas. 

Pamiętaj, że:

 • wyniki ORW wpływają na ocenę bezpieczeństwa miejsc pracy !
 • wyniki ORW wpływają warunki ubezpieczenia obiektów od zdarzeń losowych !
 • niejednokrotnie wielkość składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem wyników ORW jest wielokrotnie niższa !

Opracowanie dokumentu – elementy

 • charakterystyka instalacji, procesów,
 • opis substancji wykorzystywanych w procesie technologicznym ze szczególnym uwzględnieniem parametrów pożarowych, wybuchowych,
 • opis metodyki Oceny Ryzyka Wybuchu,
 • charakterystyka czynników ryzyka,
 • analiza prawdopodobieństwa, czasu występowania atmosfery wybuchowej,
 • analiza prawdopodobieństwa wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu,
 • arkusze kalkulacyjne ORW,
 • rozmiar przewidywanych skutków wybuchu,
 • analiza poziomu dopuszczalności ryzyka,
 • rekomendacje dotyczące działań korygujących.

Pamiętaj, że w naszych opracowaniach:

 • każda strefa zagrożenia wybuchem otrzymuje unikalne ID !
 • każda strefa poddawana jest analizie pod katem obecności efektywnego źródła zapłonu ! 
 • każdej strefa odrębnie analizowana jest pod kątem: p-wa wystąpienia atmosfery wybuchowej (Pa), efektywnego źródła zapłonu (Pz), ekspozycji na zagrożenie (Ep), wybuchu (Pw) i jego skutków (Sw) oraz wynikowego ryzyka (Rw) !
 • każda strefa otrzymuje zbiór rekomendacji w zakresie analizy dopuszczalności oraz działań korygujących.  

Poniżej przykład:

« z 3 »

Podstawa opracowania

Zapytaj o usługę

Ostatnie realizacje:

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię