Start | Archive by category "Pary cieczy"

Pary cieczy

OZW lakiernie samochodowe

W sierpniu 2019 r. zrealizowano 3 Oceny Zagrożenia Wybuchem (OZW) dla firmy sektora blacharsko-lakierniczego. Analizie i ocenie poddano 3 komory lakiernicze (USI ITALIA, model CHRONOTECH 2 szt.; AIRTECH, model GA 200), 2 stanowiska myjek (DRESTER COMPACT DC11, UNIC UGC5005A) oraz 4 pomieszczenia mieszalni. W procesie lakierowania ryzyko wybuchu pochodzi od wydzielających się par rozpuszczalnik...
Więcej ...

OZW sektor lakierniczy

W maju 2019 r. przeprowadzono Ocenę Zagrożenia Wybuchem (OZW) dla firmy sektora malarsko-lakierniczego. Analizie i ocenie poddane zostały 2 kabiny lakiernicze, 2 pomieszczenia z myjkami oraz mieszalnik. W procesie lakierowania ryzyko wybuchu pochodzi od wydzielających się par rozpuszczalników na bazie octanu butylu, toluenu, acetonu, itp. W ramach OZW opracowano 8 scenariuszy awaryjnego uwo...
Więcej ...

DZPW stacji tankowania pojazdów

W listopadzie 2018 r. odtworzono 2 dokumentacje technologiczne stacji tankowania pojazdów w formie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Analizie i odtworzeniu poddano 13 węzłów technologicznych na bazie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego. W dokumencie wyznaczono 20 stref zagrożenia wybuchem, zgodnie z obowiązującymi, branżowymi przepisami. Do dokumentu dołączono graficzną dokumenta...
Więcej ...

DZPW dla sektora chemicznego

W marcu 2019 r. ukończono Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla firmy sektora chemicznego. Analizie poddane zostały węzły technologiczne przetwarzające m.in. metanol, kwas mrówkowy, wodór, trietyloaminę. W dokumencie wyznaczono blisko 40 stref zagrożenia wybuchem. Dla większości wykonano obliczenia weryfikujące ich wielkość zgodnie z wymaganiami PN. Do dokumentu dołączono ogólną i szcz...
Więcej ...

Amoniak – charakterystyka pod względem klasyfikacji i oznaczania

Abstrakt: W artykule scharakteryzowano amoniak pod względem klasyfikacji i oznaczania zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE. Klasyfikacja i oznakowanie Na podstawie wykazu zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji stwarzających zagrożenie [Dz.U.W.E.31.12.2008.L.353.1] amoniak sklasyfikowano zgodnie z poniższym wykazem: numer indeksowy: 007-001-00-5; ...
Więcej ...

Amoniak – charakterystyka pod względem toksycznym, palnym i wybuchowym

Abstrakt: W artykule scharakteryzowano amoniak pod względem toksycznym, palnym i wybuchowym Toksyczność amoniaku Amoniak jest gazem bezbarwnym, lżejszym od powietrza gazem (NH3: 17,03 g/mol vs. O2: 32 g/mol; gęstość względna 0,6), więc po uwolnieniu do atmosfery unosi się do góry. Jest wyczuwalny w powietrzu przy bardzo niskim stężeniu i posiada charakterystyczny, ostry, gryzący zapach. Poniże...
Więcej ...

Klasyfikacja gazów, par według grup urządzeń przeznaczonych do pracy w atmosferze wybuchowej

Abstrakt: W artykule opisano metodykę klasyfikacji gazów, par pod względem grupy urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w oparciu o parametr MESG i współczynnik MIC. Dyrektywa 2014/34/UE [Dz.U.W.E.29.3.2014.L.96.309] oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju [Dz.U.2016.0.817], wdrażające zapisy Dyrektywy ATEX do prawa krajowego, są podstawowymi aktami prawnymi regulu...
Więcej ...

Klasyfikacja temperaturowa gazów, par przeznaczonych do pracy w atmosferze wybuchowej

Abstrakt: W artykule opisano metodykę klasyfikacji gazów, par w oparciu o klasę temperaturową, istotną w procesie oznakowania i doboru urządzeń do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Istotnym elementem wpływającym na prawidłowy dobór urządzeń do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem jest klasyfikacja temperaturowa gazów lub par. Polska norma [PN-EN 60079-20-1:2010], powołując się...
Więcej ...

Strefy zagrożenia wybuchem

Strefy zagrożenia wybuchem Przestrzenie zagrożone wybuchem dzieli się na strefy zagrożenia wybuchem, klasyfikując je na podstawie prawdopodobieństwa i czasu wystąpienia atmosfery wybuchowej jako: Strefa 0 Miejsce, w którym przestrzeń zagrożona wybuchem składająca się z mieszaniny z powietrzem substancji łatwopalnych w formie gazu, pary lub mgiełki utrzymuje się stale, przez długie okresy cz...
Więcej ...

Maksymalne ciśnienie wybuchu pyłu Pmax

Maksymalne ciśnienie wybuchu pyłu Pmax Maksymalna wartość nadciśnienia powstającego w zamkniętym zbiorniku podczas wybuchu atmosfery wybuchowej, oznaczona w określonych warunkach badania i normalnych warunkach atmosferycznych (maksymalna wartość ciśnienia wybuchu Pex oznaczana na podstawie badań wykonanych w całym zakresie wybuchowości pyłu) [PN-EN 14034-1+A:2011]. Bibliografia: [PN-EN 14034-...
Więcej ...
Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię