DZPW akumulatorownie

Designed by welcomia / Freepik
Designed by welcomia / Freepik

W maju 2019 r. ukończono Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) dla firmy sektora spożywczo-młynarskiego. Analizie poddane zostały 2 pomieszczenia akumulatorowni. W procesie ładowania akumulatorów ryzyko wybuchu pochodzi od wydzielającego się wodoru.

W ramach DZPW przeprowadzono Ocenę Zagrożenia Wybuchem (OZW) pomieszczeń oraz Ocenę Ryzyka Wybuchu (ORW).

W rozdziale poświęconym OZW przeprowadzono obliczenia maksymalnej masy wodoru wydzielającej się podczas ładowania baterii trakcyjnych bez oraz podczas pracy wentylacji awaryjnej sprzęgniętej z systemem detekcji wodoru. Kalkulację masy, objętości wydzielonego wodoru przeprowadzono dla różnych konfiguracji zestawów ładowarka –> bateria (scenariusze ładowania). Dla pomieszczenia określono stężenie krytyczne wodoru, stopień rozrzedzania atmosfery oraz dyspozycyjność wentylacji, w zależności od badanej konfiguracji ładowarka –> bateria. W OZW zamieszczono obliczenia maksymalnego przyrostu ciśnienia deltaP w zależności od przyjętych scenariuszy ładowania. Wyznaczono 7 stref zagrożenia wybuchem, dla których określono potencjalne źródła zapłonu. OZW zakończono wizualizacją stref zagrożenia wybuchem w formacie CAD.

W części poświęconej ORW oszacowano ryzyko wybuchu, uwzględniając dla każdej z wyznaczonych stref prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej, efektywnego źródła zapłonu, wskaźniki ekspozycji na zagrożenie oraz potencjalne skutki wybuchu. Ocenę Ryzyka Wybuchu zakończono zbiorem rekomendacji minimalizujących poziom ryzyka.

Konkluzją DZPW jest zbiór techniczno-organizacyjnych rozwiązań zabezpieczających przed wybuchem, wykaz najistotniejszych technicznych środków zabezpieczeń oraz odpowiadające im daty odbytych jak i przyszłych terminów przeglądów.

DZPW w liczbach.
Na 55 stronicowe opracowanie składają się:

  • 1 rysunek,
  • 18 tabel,
  • analiza parametrów wybuchowych wodoru,
  • 22 scenariusze obliczeniowe (wpływ wentylacji lub jej brak na masę wydzielonego wodoru, stopień rozrzedzania),
  • 2 schematy klasyfikacyjne CAD.

W miesięczne prace nad dokumentem zaangażowane były 4 os.

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię