Start | Ocena Zagrożenia Wybuchem

Ocena Zagrożenia Wybuchem

Jeśli działalność Twojej firmy stwarza ryzyko wystąpienia wybuchu, niezwłocznie zdobądź pełny obraz sytuacji i stosowne dokumenty. Uzyskasz je dzięki profesjonalnej Ocenie Zagrożenia Wybuchem.

Wspieramy projektantów, inwestorów i zakłady pracy w zakresie badań pomieszczeń pod kątem zagrożenia wybuchem. Ekspertyza wpływa na wymagania techniczno-budowlane budynków lub ich pomieszczeń.

Dowiedz się, jak wygląda przygotowanie Oceny Zagrożenia Wybuchem w KMR Consulting. Zdobądź dane, które pomogą Ci skutecznie uchronić swoją firmę i pracowników przed niebezpieczeństwem.

Adresaci oferty OZW – kogo dotyczy obowiązek Oceny Zagrożenia Wybuchem?

Obowiązek przeprowadzenia oceny zagrożenia wybuchem spoczywa na inwestorze, projektancie, właścicielu, zarządcy obiektu, pracodawcy. Powinny spełnić go Zakłady, które w procesie technologicznym wykorzystują substancje stwarzające zagrożenie wybuchem. Mogą do nich należeć pyły, pary cieczy, gazy lub mieszaniny hybrydowe.

Składniki oferty – zadania oceny zagrożenia wybuchem

W ramach oferty Oceny Zagrożenia Wybuchem dokonujemy szczegółowej analizy i oceny zagrożenia. Następnie sporządzamy stosowną dokumentację pisemną i graficzną. W skład naszych działań wchodzą:

 • charakterystyka instalacji, procesów,
 • opis substancji wykorzystywanych w procesie technologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów pożarowych i wybuchowych,
 • opis metodyki Oceny Zagrożenia Wybuchem,
 • opracowanie awaryjnych scenariuszy uwolnienia substancji z uwzględnieniem działania wentylacji awaryjnej,
 • obliczenia maksymalnej masy uwolnionych substancji oraz maksymalnego przyrostu ciśnienia wybuchu,
 • wyznaczenie rodzaju i wielkości stref zagrożenia wybuchem na podstawie wymagań normatywnych,
 • analiza i ocena pomieszczeń, przestrzeni zewnętrznych pod kątem zagrożenia wybuchem,
 • wskazanie czynników mogących zainicjować zapłon i określenie ich lokalizacji,
 • opracowanie graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej, ilustrującej strefy zagrożenia wybuchem.

Tak szeroki zakres działań oznacza najbardziej kompleksowe ujęcie usługi OZW na rynku.

Dlaczego OZW jest tak ważna i jakie pozwala osiągnąć korzyści?

Profesjonalna OZW to podstawa do wdrożenia działań zapobiegających wybuchom. Jej dokonanie pozwala:

 • zredukować poziom ryzyka wybuchu i pożaru,
 • określić kategorię urządzeń i sprzętu, jaki może pracować w strefach zagrożenia wybuchem,
 • uchronić pracowników przed niebezpieczeństwem utraty życia lub zdrowia,
 • podnieść standardy bezpieczeństwa,
 • spełnić obowiązek prawny ciążący na pracodawcy i zapobiec sankcjom z przypadku kontroli.

Ocena zagrożenia wybuchem – podstawy prawne

Obowiązek, cel oraz sposób wykonania Oceny Zagrożenia Wybuchem określają stosowne przepisy prawne. Należą do nich:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U.2010.109.719];
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej [Dz.U. 2010.138.931];

oraz następujące obowiązujące w Polsce normy prawne zawierające szczegółową wiedzę techniczną z zakresu OZW:

 • Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka [PN-EN 1127-1:2011];
 • Atmosfery wybuchowe. Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni. Gazowe atmosfery wybuchowe [PN-EN 60079-10-1:2016-02];
 • Atmosfery wybuchowe. Część 10-2. Klasyfikacja przestrzeni. Pyłowe atmosfery wybuchowe [PN-EN 60079-10-2:2015-06];
 • Atmosfery wybuchowe. Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par. Metody badań i dane tabelaryczne [PN-EN 60079-20-1:2010];
 • Wymagania bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów i ich instalowania. Część 3: Akumulatory trakcyjne [PN-EN 62485-3:2014-12];
 • inne, niezbędne wynikające ze specyfiki tematu przepisy prawne.

Ocena Zagrożenia Wybuchem – cena usługi

Innego kosztorysu wymaga ocena zagrożenia wybuchem na stacji paliw, innego zaś na hali produkcyjnej. Przygotowanie Oceny Zagrożenia Wybuchem wymaga wyceny indywidualnej w zależności od:

 • rodzaju działalności prowadzonej przez usługobiorcę,
 • ilości i rodzaju substancji stwarzające potencjalne źródła emisji.
 • ilości źródeł emisji.

Usługa OZW uwzględnia atrakcyjne zniżki dla firm posiadających cząstkową dokumentację ATEX.

Ocena Zagrożenia Wybuchem – dlaczego warto powierzyć ją nam?

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem na rynku usług BHP, PPOŻ., ATEX w zakładach przemysłowych. Współpracując z nami, zyskujesz:

 • najbardziej kompleksową ofertę,
 • gwarancję opracowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami normatywnymi,
 • szansę na poprawę bezpieczeństwa w swoim zakładzie pracy,
 • pozytywną ocenę dokumentacji w razie kontroli (PIP, PSP, Zakłady Ubezpieczeń).
 • indywidualną wycenę z możliwością uzyskania atrakcyjnych zniżek.

Zyskaj profesjonalną, klarowną i szybką ocenę zagrożenia wybuchem w swojej firmie. Zadzwoń lub napisz do nas, by dowiedzieć się więcej i poznać naszą propozycję.

Ostatnie realizacje

Zapytaj o usługę

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię