Start | Specjaliści

Specjaliści

Nasi specjaliści:

Robert Mazur
mgr inż., Specjalista ds. ATEX, PPOŻ.
Kwalifikacje
 • mgr inż. pożarnictwa, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, nr dypl. 4428,
 • studia podyplomowe „Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem”, Główny Instytut Górnictwa, nr dyplomu 18/2018,
 • „MENADŻER odpowiedzialny za bezpieczeństwa techniczne w atmosferach potencjalnie wybuchowych (MEx)”, Główny Instytut Górnictwa, Nr Ex/0090/2019,
 • Certyfikat „MASTER of HYDROGEN SAFETY, Akademia Bezpieczeństwa ASE, EKO-KONSULT, Cert. no. 1205314/3/EKO/AW/2021,
  • kurs „Wprowadzenie w technologie wodorowe”, Akademia Bezpieczeństwa ASE, EKO-KONSULT, Cert. no. 1205314/736/ASE/AWWTW/03/2021,
  • kurs „Zasady bezpieczeństwa na instalacjach wodorowych”, Akademia Bezpieczeństwa ASE, EKO-KONSULT, Cert. no. 1205314/732/ASE/AWZB/04/2021,
  • kurs „Systemy detekcji wodoru”, Akademia Bezpieczeństwa ASE, EKO-KONSULT, Cert. no. 1205314/740/ASE/AWSDT/05/2021,
  • kurs „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe w projektowaniu instrastruktury wodorowej”, Akademia Bezpieczeństwa ASE, EKO-KONSULT, Cert. no. 1205314/737/ASE/AWBPW/04/2021,
  • kurs „Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym na instalacjach wodorowych”, Akademia Bezpieczeństwa ASE, EKO-KONSULT, Cert. no. 1205314/738/ASE/AWHAZOP/04/2021,
  • kurs „Ocena zagrożenia wybuchem wodoru, wprowadzenie do klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem”, Akademia Bezpieczeństwa ASE, EKO-KONSULT, Cert. no. 1205314/739/ASE/AWOZW/05/2021,
 • uprawnienia elektryczne eksploatacji (G1/E/1061/696/18), dozoru (G1/D/1060/696/18),
 • uprawnienia gazowe eksploatacji (G3/E/1059/696/18), dozoru (G3/D/1058/696/18),
 • kurs „Eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym w atmosferach gazowych i pyłowych”, Akademia Bezpieczeństwa ASE, EKO-KONSULT, Cert. no. 1205314/735/ASE/ATEXEKS/04/2021,
 • kurs „Dyrektywa ATEX”, Główny Instytut Górnictwa, nr zaświadczenia 60/2017,
 • kurs „ATEX – Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w zastosowaniach przemysłowych”, Akademia Bezpieczeństwa ASE, EKO-KONSULT, Cert. no. 1205314/569/ASE/ATEXAD/05/2019,
 • kurs „Ochrona przed elektrycznością statyczną”, Akademia Bezpieczeństwa ASE, EKO-KONSULT, Cert. no. 1205314/575/ASE/ES/04/2019,
 • szkolenie „Zasady doboru urządzeń, montażu elementów systemu detekcji gazów, konserwacji urządzeń produkcji GAZEX, zasad działania i podłączania zaworów odcinających w Aktywnym systemie Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX”, nr zaświadczenia 01/20/2018,
 • warsztaty „Prawidłowy dobór zabezpieczeń przeciwpożarowych dla jednostek odpylających”, Grupa WOLFF,
 • warsztaty „Ochrona urządzeń i aparatów przed skutkami wybuchów”, Grupa WOLFF.
Kontakt
 • tel. 690-360-998
 • biuro@kmrconsulting.pl
Cezary Gotowicki
mgr inż., Specjalista ds. ATEX, PPOŻ.
Kwalifikacje
 • mgr inż. pożarnictwa, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, nr dypl. 8470,
 • studia podyplomowe „Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem”, Główny Instytut Górnictwa, nr dyplomu 18/2018,
 • „MENADŻER odpowiedzialny za bezpieczeństwa techniczne w atmosferach potencjalnie wybuchowych (MEx)”, Główny Instytut Górnictwa, Nr Ex/0091/2019,
Kontakt
 • cezary@kmrconsulting.pl

Kwalifikacje:

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię