Start | Dokumentacja ATEX | Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem | DZPW stacji tankowania pojazdów

DZPW stacji tankowania pojazdów

Fot. freepik – pl.freepik.com

W listopadzie 2018 r. odtworzono 2 dokumentacje technologiczne stacji tankowania pojazdów w formie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Analizie i odtworzeniu poddano 13 węzłów technologicznych na bazie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego.

W dokumencie wyznaczono 20 stref zagrożenia wybuchem, zgodnie z obowiązującymi, branżowymi przepisami. Do dokumentu dołączono graficzną dokumentację klasyfikacyjną CAD. Dla każdej strefy przeprowadzono Ocenę Ryzyka Wybuchu uwzględniającą prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej, efektywnego źródła zapłonu oraz wskaźniki ekspozycji na zagrożenie i potencjalne skutki wybuchu. Ocenę Ryzyka Wybuchu zakończono zbiorem rekomendacji minimalizujących poziom ryzyka.

Konkluzja DZPW to zbiór techniczno-organizacyjnych rozwiązań zapobiegających przed wybuchem lub jego skutkami.

Na każde, ok. 60 stronicowe opracowanie, składają się:

  • 6 fotografii,
  • 1 schemat technologiczny stacji,
  • 13 tabel,
  • analiza parametrów pożarowo-wybuchowych 3 substancji,
  • 2 scenariusze obliczeniowe,
  • 4 schematy CAD.

W 1 miesięczne prace nad dokumentem zaangażowane były 3 osoby.

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię