Start | Usługi

Usługi

Dokumentacja ATEX

Opracowujemy dokumentację ATEX będącą przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Zakładów Ubezpieczeń. Dokumentacja obejmuje: Ocenę Zagrożenia Wybuchem, Strefy Zagrożenia Wybuchem, Ocenę Ryzyka Wybuchu, Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Więcej ...

Ocena Zagrożenia Wybuchem

Wspieramy projektantów, inwestorów, zakłady pracy w zakresie badań pomieszczeń pod kątem zagrożenia wybuchem. Ekspertyza wpływa na wymagania techniczno-budowlane budynków lub ich pomieszczeń.

Więcej ...

Strefy Zagrożenia Wybuchem

Wyznaczamy Strefy Zagrożenia Wybuchem gazów, par cieczy, pyłów zgodnie z Polskimi Normami i wiedzą techniczną. Rodzaj i wielkość stref wpływa na prawidłowy dobór urządzeń i instalacji technologicznych.

Więcej ...

Ocena Ryzyka Wybuchu

Przeprowadzamy Ocenę Ryzyka Wybuchu wymaganą przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Straż Pożarną, Zakłady Ubezpieczeń. Ekspertyza wpływa na ocenę bezpieczeństwa miejsc pracy oraz warunki ubezpieczenia obiektów od zdarzeń losowych.

Więcej ...

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Przygotowujemy Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem, przedmiot kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej. Coraz częściej wymagany jest przez Zakłady Ubezpieczeń. DZPW w sposób kompleksowy przedstawia techniczno-organizacyjne środki zapobiegające przed wybuchem.

Więcej ...

Systemy zabezpieczeń przed wybuchem

Wspieramy klientów w doborze właściwych systemów zabezpieczeń przed wybuchem zgodnie z wynikami Oceny Ryzyka Wybuchu. Właściwy dobór systemów zabezpieczeń minimalizuje ryzyko wybuchu oraz poprawia bezpieczeństwo miejsc pracy.

Więcej ...

Outsourcing

W imieniu klienta kompleksowo obsługujemy tematy związane z bezpieczeństwem technicznym przestrzeni zagrożonych wybuchem. Prowadzimy ewidencję, czuwamy nad terminowymi przeglądami urządzeń i systemów zabezpieczeń przed wybuchem.

Doradztwo techniczne

Doradzamy klientowi jak rozwiązać problemy bezpieczeństwa technicznego przestrzeni zagrożonych wybuchem przy minimalnym nakładzie finansowym. Doradzamy rodzaje badań próbek na parametry wybuchowe . Współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami badawczymi.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z szeroko rozumianej tematyki "Bezpieczeństwa technicznego przestrzeni zagrożonych wybuchem". Stanowią one element programu szkoleń okresowych BHP, PPOŻ w Zakładach Pracy lub jako odrębny blok wykładów na Uczelniach technicznych.

Więcej ...

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię