Start | Definicje | Wybuch

Wybuch

Wybuch

„Wybuch lub inaczej eksplozja chemiczna jest to gwałtowna reakcja chemiczna połączona z intensywnym wydzielaniem ciepła, zdolna do samopodtrzymującej się propagacji w materiale” ([P5] s. 265 na podstawie [P18]).

Ze względu na rodzaj paliwa można wyróżnić wybuchy gazowe (par) i pyłowe (paliwa ciekłe). Ze względu na podobną do gazów charakterystykę spalania par, można je zaliczyć do wybuchów gazowych. Podobnie jak paliwa ciekłe, które można zakwalifikować do wybuchów pyłowych. Do zaistnienia procesu spalania potrzebne są: paliwo, utleniacz i czynnik inicjujący spalanie (zapłon). W przypadku wybuchu oprócz paliwa, utleniacza, inicjatora spalanie potrzebne są ograniczona przestrzeń (ograniczona przestrzeń intensyfikuje gwałtowność wybuchu) i mieszanina paliwo-utleniacz ([P5], s. 265). Ponadto, aby doszło do wybuchu 5 ww. czynników musi wystąpić jednocześnie.

Wybuch może przyjąć formę deflagracji (prędkość rozprzestrzeniania się wybuchu względem świeżej mieszanki poniżej prędkości dźwięku, ~340 m/s = 1225 km/h w powietrzu przy 200Ca.) lub detonacji (prędkość rozprzestrzeniania się wybuchu względem świeżej mieszanki naddźwiękowa) (P5, s. 282).

a. https://zapytajfizyka.fuw.edu.pl/pytania/predkosc-rozchodzenia-sie-dzwieku/

[artykuł w rozbudowie]

Bibliografia:

[P5] Pod red. Krodylewski W., “Spalanie i paliwa”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.
[P18] Smoleński D., “Teoria materiałów wybuchowych”, Warszawa, MON, 1954.

Copyright © 2018 KMR Consulting. Prawa autorskie.
Szczegółowe zasady korzystania z treści zamieszczonych na stronie określa Regulamin.

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię