Start | Gazy | Klasyfikacja temperaturowa gazów, par przeznaczonych do pracy w atmosferze wybuchowej

Klasyfikacja temperaturowa gazów, par przeznaczonych do pracy w atmosferze wybuchowej

Abstrakt: W artykule opisano metodykę klasyfikacji gazów, par w oparciu o klasę temperaturową, istotną w procesie oznakowania i doboru urządzeń do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Istotnym elementem wpływającym na prawidłowy dobór urządzeń do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem jest klasyfikacja temperaturowa gazów lub par. Polska norma [PN-EN 60079-20-1:2010], powołując się na normę IEC 60079-14, klasyfikuje gazy lub pary do jednej z 6 klas temperaturowych oznaczonych T1 – T6. Przyporządkowanie do jednej z nich przeprowadza się na podstawie temperatury samozapłonu gazu, pary (AIT, AutoIgnition Temperature). Temperatura samozapłonu oznacza “najniższą temperaturę (gorącej powierzchni), przy której w określonych warunkach badawczych występuje zapłon mieszaniny palnego gazu lub pary z powietrzem lub powietrzem/gazem niepalnym” [PN-EN 60079-20-1:2010]. Badania klasyfikacji gazów, par przeprowadza się zgodnie z normą dot. oznaczania temperatury samozapłonu gazów i par [PN-EN 14522:2006].

Klasyfikacja temperaturowa gazów, par

Zgodnie z normą [PN-EN 60079-20-1:2010], powołującą się na normę [IEC 60079-14], gazy lub pary poddano klasyfikacji temperaturowej zgodnie z poniższym wykazem.

Lp.Klasa temperaturowaZakres temperatury samozapłonu (AIT) [st. C]
1T1>= 450
2T2300 < AIT <= 450
3T3200 < AIT <= 300
4T4135 < AIT <= 200
5T5100 < AIT <= 135
6T685 < AIT <= 100

Przynależność gazu lub pary do jednej z ww. klas określa załącznik B do normy [PN-EN 60079-20-1:2010]. Załącznik, oprócz klasy temperaturowej, podaje również przynależność gazu lub pary, na podstawie parametru MESG/MIC, do określonej grupy urządzeń I, IIA, IIB, IIC.

Dobór urządzenia

Urządzenia przeznaczone do pracy w atmosferze wybuchowej gazów lub par oznaczone klasą temperaturową T6, są odpowiednie do pracy w klasie temperaturowej T6-T1. Urządzenia oznaczone klasą T5 do pracy w klasie temperaturowej T5-T1, T4 do pracy w klasie T4-T1, itd.

Bibliografia:

[PN-EN 60079-20-1:2010] Atmosfery wybuchowe. Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par. Metody badań i dane tabelaryczne.
[IEC 60079-14] Explosive atmospheres – Part 14: Electrical instalations design, selection and erection.

[PN-EN 14522:2006] Oznaczanie temperatury samozapłonu gazów i par.

Copyright © 2018 KMR Consulting. Prawa autorskie.
Szczegółowe zasady korzystania z treści zamieszczonych na stronie określa Regulamin.

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię