Start | Przemysł alkoholowy

Przemysł alkoholowy

W skład sektora alkoholowego wchodzą m.in:

  • produkcja, rozlewnie, mieszalnie alkoholi,
  • laboratoria farmaceutyczne, chemiczne prowadzące badania z użyciem alkoholi,
  • magazyny, stanowiska rozładunkowe alkoholi,
  • linie konfekcyjne produktów na bazie alkoholi,
Ryzyko wybuchu generowane przez pary cieczy alkoholi

Wykonane opracowania: 13

Rok Nazwa tematu Sektor Dokumentacja
2017. Ocena Zagrożenia Wybuchem magazynu farmaceutycznego Alkoholowy OZW
2017. Ocena Zagrożenia Wybuchem laboratorium farmaceutycznego Alkoholowy OZW
2017. Ocena Zagrożenia Wybuchem stanowiska tankowania motocykli Alkoholowy OZW
2018. Ocena Zagrożenia Wybuchem stanowiska tankowania motocykli Alkoholowy OZW
2019. Ocena Zagrożenia Wybuchem stanowiska rozładunkowego metanolu Alkoholowy OZW
2019. Ocena Zagrożenia Wybuchem zbiornika magazynowego, stanowiska pompowego metanolu Alkoholowy OZW
2019. Ocena Zagrożenia Wybuchem stanowiska rozładunkowego metanolu Alkoholowy OZW
2019. Ocena Zagrożenia Wybuchem zbiornika magazynowego, stanowiska pompowego metanolu Alkoholowy OZW
2019. Ocena Ryzyka Wybuchu stanowiska rozładunkowego metanolu Alkoholowy ORW
2019. Ocena Ryzyka Wybuchu zbiornika magazynowego, stanowiska pompowego metanolu Alkoholowy ORW
2019. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem stanowiska rozładunkowego metanolu Alkoholowy DZPW
2019. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem zbiornika magazynowego, stanowiska pompowego metanolu Alkoholowy DZPW
2020. Ocena Zagrożenia Wybuchem magazynu, hali produkcyjnej, linii rozlewczej pod kątem produkcji produktów na bazie etanolu Alkoholowy OZW

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię