Start | Przemysł drukarsko-malarski

Przemysł drukarsko-malarski

W skład sektora drukarsko-malarskiego wchodzą m.in:
  • drukarnie,
  • lakiernie,
  • malarnie,
  • mieszalnie farb, lakierów,
  • przepompownie farb, lakierów,
  • zakłady produkujące farby na bazie rozpuszczalników,
  • zakłady produkujące farby na bazie proszków,
  • serwisy blacharsko-lakiernicze,
  • kabiny lakiernicze tradycyjne, proszkowe,
Ryzyko wybuchu generowane przez pary cieczy rozpuszczalnikowych, pyły farb proszkowych

Wykonane opracowania: 65

Rok Nazwa tematu Sektor Dokumentacja
2015. Ocena Zagrożenia Wybuchem lakierni proszkowej Drukarsko-malarski OZW
2018. Ocena Zagrożenia Wybuchem drukarni Drukarsko-malarski OZW
2018. Ocena Zagrożenia Wybuchem magazynu farb, lakierów Drukarsko-malarski OZW
2018. Ocena Zagrożenia Wybuchem mieszalni farb, lakierów Drukarsko-malarski OZW
2018. Ocena Zagrożenia Wybuchem stanowiska rozpuszczalników Drukarsko-malarski OZW
2018. Ocena Zagrożenia Wybuchem przepompowni rozpuszczalników Drukarsko-malarski OZW
2018. Ocena Ryzyka Wybuchu drukarni Drukarsko-malarski ORW
2018. Ocena Ryzyka Wybuchu magazynu farb, lakierów Drukarsko-malarski ORW
2018. Ocena Ryzyka Wybuchu mieszalni farb, lakierów Drukarsko-malarski ORW
2018. Ocena Ryzyka Wybuchu stanowiska rozpuszczalników Drukarsko-malarski ORW
2018. Ocena Ryzyka Wybuchu przepompowni rozpuszczalników Drukarsko-malarski ORW
2018. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem drukarni Drukarsko-malarski DZPW
2018. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem magazynu farb, lakierów Drukarsko-malarski DZPW
2018. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem mieszalni farb, lakierów Drukarsko-malarski DZPW
2018. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem stanowiska rozpuszczalników Drukarsko-malarski DZPW
2018. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem przepompowni rozpuszczalników Drukarsko-malarski DZPW
2019. Ocena Zagrożenia Wybuchem serwisu blacharsko-lakierniczego Drukarsko-malarski OZW
2019. Ocena Zagrożenia Wybuchem serwisu blacharsko-lakierniczego Drukarsko-malarski OZW
2019. Ocena Zagrożenia Wybuchem serwisu blacharsko-lakierniczego Drukarsko-malarski OZW
2019. Ocena Zagrożenia Wybuchem serwisu blacharsko-lakierniczego Drukarsko-malarski OZW
2019. Ocena Zagrożenia Wybuchem serwisu blacharsko-lakierniczego Drukarsko-malarski OZW
2019. Ocena Ryzyka Wybuchu serwisu blacharsko-lakierniczego Drukarsko-malarski ORW
2019. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem serwisu blacharsko-lakierniczego Drukarsko-malarski DZPW
2019. Ocena Zagrożenia Wybuchem pomieszczenia laboratorium Drukarsko-malarski OZW
2020. Audyt pod kątem Oceny Zagrożenia Wybuchem magazynowych, dystrybucji farb, rozcieńczalników Drukarsko-malarski Konsulting
2020. Audyt pod kątem Oceny Zagrożenia Wybuchem magazynowych, dystrybucji farb, rozcieńczalników Drukarsko-malarski Konsulting
2020. Audyt pod kątem Oceny Zagrożenia Wybuchem pomieszczenia destylarni Drukarsko-malarski Konsulting
2020. Ocena Zagrożenia Wybuchem komory lakierniczej proszkowej wraz z infrastruktura towarzyszącą Drukarsko-malarski OZW
2020. Ocena Ryzyka Wybuchu komory lakierniczej proszkowej wraz z infrastruktura towarzyszącą Drukarsko-malarski ORW
2020. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem komory lakierniczej proszkowej wraz z infrastruktura towarzyszącą Drukarsko-malarski DZPW
2020. Ocena Zagrożenia Wybuchem komory lakierniczej proszkowej wraz z infrastruktura towarzyszącą Drukarsko-malarski OZW
2020. Ocena Ryzyka Wybuchu komory lakierniczej proszkowej wraz z infrastruktura towarzyszącą Drukarsko-malarski ORW
2020. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem komory lakierniczej proszkowej wraz z infrastruktura towarzyszącą Drukarsko-malarski DZPW
2020. Ocena Zagrożenia Wybuchem komory lakierniczej Drukarsko-malarski OZW
2020. Ocena Ryzyka Wybuchu komory lakierniczej Drukarsko-malarski ORW
2020. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem komory lakierniczej Drukarsko-malarski DZPW
2020. Ocena Zagrożenia Wybuchem komory lakierniczej proszkowej wraz z infrastruktura towarzyszącą Drukarsko-malarski OZW
2020. Ocena Ryzyka Wybuchu komory lakierniczej proszkowej wraz z infrastruktura towarzyszącą Drukarsko-malarski ORW
2020. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem komory lakierniczej proszkowej wraz z infrastruktura towarzyszącą Drukarsko-malarski DZPW
2020. Ocena Zagrożenia Wybuchem komory lakierniczej Drukarsko-malarski OZW
2020. Ocena Ryzyka Wybuchu komory lakierniczej Drukarsko-malarski ORW
2020. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem komory lakierniczej Drukarsko-malarski DZPW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem instalacji odpylającej pył celulozowy z urządzeń drukarskich i introligatorskich Drukarsko-malarski OZW
2021. Ocena Ryzyka Wybuchu instalacji odpylającej pył celulozowy z urządzeń drukarskich i introligatorskich Drukarsko-malarski ORW
2021. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem instalacji odpylającej pył celulozowy z urządzeń drukarskich i introligatorskich Drukarsko-malarski DZPW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem pomieszczenia malarni natryskowej Drukarsko-malarski OZW
2021. Ocena Ryzyka Wybuchu w pomieszczeniu malarni natryskowej Drukarsko-malarski ORW
2021. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla pomieszczenia malarni natryskowej Drukarsko-malarski DZPW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem instalacji proszkowej kabiny lakierniczej Drukarsko-malarski DZPW
2021. Ocena Ryzyka Wybuchu instalacji proszkowej kabiny lakierniczej Drukarsko-malarski DZPW
2021. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem instalacji proszkowej kabiny lakierniczej Drukarsko-malarski DZPW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem instalacji kabiny lakierniczej Drukarsko-malarski OZW
2021. Ocena Ryzyka Wybuchu instalacji kabiny lakierniczej Drukarsko-malarski ORW
2021. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem instalacji kabiny lakierniczej Drukarsko-malarski DZPW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem instalacji kabiny lakierniczej Drukarsko-malarski OZW
2021. Ocena Ryzyka Wybuchu instalacji kabiny lakierniczej Drukarsko-malarski ORW
2021. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem instalacji kabiny lakierniczej Drukarsko-malarski DZPW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem komory lakierniczej, suszarni Drukarsko-malarski OZW
2021. Ocena Ryzyka Wybuchu komory lakierniczej, suszarni Drukarsko-malarski ORW
2021. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem komory lakierniczej, suszarni Drukarsko-malarski DZPW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem mieszalni farb Drukarsko-malarski OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem hal produkcyjnych wyposażonych w urządzenia drukujące, laminarskie Drukarsko-malarski OZW
2021. Ocena Ryzyka Wybuchu w mieszalni farb Drukarsko-malarski ORW
2021. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla hal produkcyjnych wyposażonych w urządzenia drukujące, laminarskie Drukarsko-malarski DZPW
2021. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem w mieszalni farb Drukarsko-malarski DZPW

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię