Start | Przemysł drukarsko-malarski

Przemysł drukarsko-malarski

W skład sektora drukarsko-malarskiego wchodzą m.in:
 • drukarnie,
 • lakiernie,
 • malarnie,
 • mieszalnie farb, lakierów,
 • zakłady produkujące farby na bazie rozpuszczalników,
 • zakłady produkujące farby na bazie proszków.
Ryzyko wybuchu generowane przez pary rozpuszczalników lub pyły palne

Opracowania wykonane od 2017 roku:

Wyznaczone Strefy Zagrożenia Wybuchem: 7
 1. Wyznaczenie Stref Zagrożenia wybuchem pomieszczeń malarni (2017).
 2. Wyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem w magazynie z materiałami łatwopalnymi (2017).
 3. Wyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem w hali produkcyjnej farb i lakierów (2018).
 4. Wyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem w magazynie farb i lakierów (2018).
 5. Wyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem mieszalni farb i lakierów (2018).
 6. Wyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem 2 kabin lakierniczych (2019).
 7. Wyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem 2 pomieszczeń z myjkami urządzeń lakierniczych (2019).
Ocena Zagrożenia Wybuchem: 8
 1. Ocena Zagrożenia Wybuchem magazynu z materiałami łatwopalnymi (2017).
 2. Ocena Zagrożenia Wybuchem pomieszczeń malarni (2017).
 3. Ocena Zagrożenia Wybuchem magazynu farb i lakierów (2018).
 4. Ocena Zagrożenia Wybuchem pomieszczeń hali produkcyjnej farb i lakierów (2018).
 5. Ocena Zagrożenia Wybuchem pomieszczeń mieszalni farb i lakierów (2018).
 6. Ocena Zagrożenia Wybuchem pomieszczeń laminatorni w systemie rozpuszczalnikowym (2018).
 7. Ocena Zagrożenia Wybuchem 2 kabin lakierniczych (2019).
 8. Ocena Zagrożenia Wybuchem 2 pomieszczeń z myjkami urządzeń lakierniczych (2019).
Ocena Ryzyka Wybuchu: 2
 1. Ocena Ryzyka Wybuchu punktów instalacji drukarni (2018).
 2. Ocena Ryzyka Wybuchu punktów instalacji do produkcji farb i lakierów (2018).
Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem: 1
 1. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem drukarni (2018).

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię