Start | Przemysł paliwowo-energetyczny

Przemysł paliwowo-energetyczny

W skład sektora paliwowo-energetycznego wchodzą m.in:
  • produkcja energii na bazie węgla, koksu,
  • zakłady brykietowania miału węglowego,
  • produkcja, magazynowanie, dystrybucja paliw płynnych, gazowych,
  • gazownie,
  • stacje benzynowe, LPG, wodorowe,
  • instalacje wodorowe, gazu ziemnego, acetylenu,
  • akumulatorownie, stacje ładowania baterii trakcyjnych,
Ryzyko wybuchu generowane przez pary cieczy paliw płynnych, palne gazy, pył węglowy

Wykonane opracowania: 143

Rok Nazwa tematu Sektor Dokumentacja
2016. Ocena Zagrożenia Wybuchem składowiska z gazem propan-butan Paliwowo-energetyczny OZW
2017. Ocena Zagrożenia Wybuchem składowiska z gazem propan-butan Paliwowo-energetyczny OZW
2017. Ocena Zagrożenia Wybuchem kotłowni gazowej Paliwowo-energetyczny OZW
2017. Ocena Zagrożenia Wybuchem oczyszczalni ścieków Paliwowo-energetyczny OZW
2018. Ocena Zagrożenia Wybuchem zbiorników naziemnych z LPG wraz z instalacją gazową Paliwowo-energetyczny OZW
2018. Ocena Zagrożenia Wybuchem składowiska z gazem propan-butan Paliwowo-energetyczny OZW
2018. Ocena Zagrożenia Wybuchem magazynu z gazami technicznymi Paliwowo-energetyczny OZW
2018. Ocena Ryzyka Wybuchu zbiorników naziemnych z LPG wraz z instalacją gazową Paliwowo-energetyczny ORW
2018. Ocena Ryzyka Wybuchu składowiska z gazem propan-butan Paliwowo-energetyczny ORW
2018. Ocena Ryzyka Wybuchu magazynu z gazami technicznymi Paliwowo-energetyczny ORW
2018. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem zbiorników naziemnych z LPG wraz z instalacją gazową Paliwowo-energetyczny DZPW
2018. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem składowiska z gazem propan-butan Paliwowo-energetyczny DZPW
2018. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem magazynu z gazami technicznymi Paliwowo-energetyczny DZPW
2018. Ocena Zagrożenia Wybuchem stacji paliw ze zbiornikami podziemnymi Paliwowo-energetyczny OZW
2018. Ocena Zagrożenia Wybuchem stacji paliw ze zbiornikami podziemnymi Paliwowo-energetyczny OZW
2018. Ocena Zagrożenia Wybuchem stacji paliw ze zbiornikami podziemnymi Paliwowo-energetyczny OZW
2018. Ocena Ryzyka Wybuchu stacji paliw ze zbiornikami podziemnymi Paliwowo-energetyczny ORW
2018. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem stacji paliw ze zbiornikami podziemnymi Paliwowo-energetyczny DZPW
2018. Ocena Zagrożenia Wybuchem stacji paliw ze zbiornikami podziemnymi Paliwowo-energetyczny OZW
2018. Ocena Ryzyka Wybuchu stacji paliw ze zbiornikami podziemnymi Paliwowo-energetyczny ORW
2018. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem stacji paliw ze zbiornikami podziemnymi Paliwowo-energetyczny DZPW
2018. Ocena Ryzyka Wybuchu hali produkcyjnej farb, lakierów Paliwowo-energetyczny ORW
2018. Ocena Zagrożenia Wybuchem hali produkcyjnej farb, lakierów Paliwowo-energetyczny OZW
2018. Ocena Zagrożenia Wybuchem składowiska z gazem propan-butan Paliwowo-energetyczny OZW
2018. Ocena Ryzyka Wybuchu składowiska z gazem propan-butan Paliwowo-energetyczny ORW
2018. Ocena Zagrożenia Wybuchem zbiorników podziemnych z gazem wraz z instalacją gazową Paliwowo-energetyczny ORW
2018. Ocena Zagrożenia Wybuchem kotłowni gazowej Paliwowo-energetyczny OZW
2019. Ocena Ryzyka Wybuchu zbiorników podziemnych z gazem wraz z instalacją gazową Paliwowo-energetyczny ORW
2019. Ocena Ryzyka Wybuchu kotłowni gazowej Paliwowo-energetyczny ORW
2019. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem zbiorników podziemnych z gazem wraz z instalacją gazową Paliwowo-energetyczny DZPW
2019. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem kotłowni gazowej Paliwowo-energetyczny DZPW
2019. Ocena Zagrożenia Wybuchem magazynu z gazami technicznymi Paliwowo-energetyczny OZW
2019. Ocena Zagrożenia Wybuchem magazynu z gazami technicznymi Paliwowo-energetyczny OZW
2019. Ocena Ryzyka Wybuchu magazynu z gazami technicznymi Paliwowo-energetyczny ORW
2019. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem magazynu z gazami technicznymi Paliwowo-energetyczny DZPW
2019. Ocena Zagrożenia Wybuchem pomieszczenia z instalacją ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny OZW
2019. Ocena Ryzyka Wybuchu pomieszczenia z instalacją ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny ORW
2019. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem pomieszczenia z instalacją ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny DZPW
2019. Ocena Zagrożenia Wybuchem pomieszczenia z instalacją ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny OZW
2019. Ocena Ryzyka Wybuchu pomieszczenia z instalacją ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny ORW
2019. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem pomieszczenia z instalacją ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny DZPW
2019. Ocena Zagrożenia Wybuchem pomieszczenia z instalacją ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny OZW
2019. Ocena Zagrożenia Wybuchem pomieszczenia akumulatorowni Paliwowo-energetyczny OZW
2019. Ocena Zagrożenia Wybuchem stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny OZW
2019. Ocena Ryzyka Wybuchu stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny ORW
2019. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny DZPW
2019. Ocena Zagrożenia Wybuchem stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny OZW
2019. Ocena Ryzyka Wybuchu stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny ORW
2019. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny DZPW
2019. Ocena Zagrożenia Wybuchem stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny OZW
2019. Ocena Ryzyka Wybuchu stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny ORW
2019. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny DZPW
2019. Ocena Zagrożenia Wybuchem stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny OZW
2019. Ocena Ryzyka Wybuchu stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny ORW
2019. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny DZPW
2019. Ocena Zagrożenia Wybuchem stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny OZW
2019. Ocena Ryzyka Wybuchu stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny ORW
2019. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny DZPW
2019. Ocena Zagrożenia Wybuchem składowiska gazów technicznych Paliwowo-energetyczny OZW
2019. Ocena Zagrożenia Wybuchem zbiorników naziemnych z gazem wraz z instalacją gazową Paliwowo-energetyczny OZW
2019. Ocena Zagrożenia Wybuchem kotłowni gazowej Paliwowo-energetyczny OZW
2019. Ocena Ryzyka Wybuchu zbiorników naziemnych z gazem wraz z instalacją gazową Paliwowo-energetyczny ORW
2019. Ocena Ryzyka Wybuchu kotłowni gazowej Paliwowo-energetyczny ORW
2019. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem zbiorników naziemnych z gazem wraz z instalacją gazową Paliwowo-energetyczny DZPW
2019. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem kotłowni gazowej Paliwowo-energetyczny DZPW
2020. Ocena Zagrożenia Wybuchem stacji LCNG Paliwowo-energetyczny OZW
2020. Ocena Ryzyka Wybuchu stacji LCNG Paliwowo-energetyczny ORW
2020. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem stacji LCNG Paliwowo-energetyczny DZPW
2020. Ocena Zagrożenia Wybuchem stacji LNG Paliwowo-energetyczny OZW
2020. Ocena Ryzyka Wybuchu stacji LNG Paliwowo-energetyczny ORW
2020. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem stacji LNG Paliwowo-energetyczny DZPW
2020. Ocena Zagrożenia Wybuchem stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny OZW
2020. Ocena Zagrożenia Wybuchem stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny OZW
2020. Ocena Zagrożenia Wybuchem pomieszczenia akumulatorowni w budynku wysokościowym Paliwowo-energetyczny OZW
2020. Ocena Zagrożenia Wybuchem kotłowni gazowej Paliwowo-energetyczny OZW
2020. Ocena Ryzyka Wybuchu kotłowni gazowej Paliwowo-energetyczny ORW
2020. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem kotłowni gazowej Paliwowo-energetyczny DZPW
2020. Ocena Zagrożenia Wybuchem rozprężalni acetylenu wraz z instalacją gazową Paliwowo-energetyczny OZW
2020. Ocena Zagrożenia Wybuchem instalacji wodorowej Paliwowo-energetyczny OZW
2020. Ocena Zagrożenia Wybuchem instalacji gazu ziemnego Paliwowo-energetyczny OZW
2020. Ocena Zagrożenia Wybuchem składowiska z gazem propan-butan Paliwowo-energetyczny OZW
2020. Ocena Ryzyka Wybuchu rozprężalni acetylenu wraz z instalacją gazową Paliwowo-energetyczny ORW
2020. Ocena Ryzyka Wybuchu instalacji wodorowej Paliwowo-energetyczny ORW
2020. Ocena Ryzyka Wybuchu instalacji gazu ziemnego Paliwowo-energetyczny ORW
2020. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem rozprężalni acetylenu wraz z instalacją gazową Paliwowo-energetyczny DZPW
2020. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem instalacji wodorowej Paliwowo-energetyczny DZPW
2020. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem instalacji gazu ziemnego Paliwowo-energetyczny DZPW
2020. Ocena Zagrożenia Wybuchem instalacji gazu ziemnego Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem stacji wodorowej wraz z instalacją w budynku biurowo-produkcyjnym Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem stacji gazu ziemnego wraz z instalacją w budynku biurowo-produkcyjnym Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem hali centrum logistycznego wyposażonego w doki ładowania baterii trakcyjnych Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem hali produkcyjno-magazynowej wyposażonej w stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem hali produkcyjno-magazynowej wyposażonej w stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem hali produkcyjno-magazynowej wyposażonej w stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem hali produkcyjno-magazynowej wyposażonej w stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem hali produkcyjno-magazynowej wyposażonej w stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem składowiska z gazem propan-butan Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Ryzyka Wybuchu w hali produkcyjno-magazynowej wyposażonej w stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny ORW
2021. Ocena Ryzyka Wybuchu w hali produkcyjno-magazynowej wyposażonej w stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny ORW
2021. Ocena Ryzyka Wybuchu w hali produkcyjno-magazynowej wyposażonej w stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny ORW
2021. Ocena Ryzyka Wybuchu w hali produkcyjno-magazynowej wyposażonej w stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny ORW
2021. Ocena Ryzyka Wybuchu w hali produkcyjno-magazynowej wyposażonej w stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny ORW
2021. Ocena Ryzyka Wybuchu składowiska z gazem propan-butan Paliwowo-energetyczny ORW
2021. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla hali produkcyjno-magazynowej wyposażonej w stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny DZPW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem składowiska z gazem propan-butan Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Ryzyka Wybuchu składowiska z gazem propan-butan Paliwowo-energetyczny ORW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem hali produkcyjno-magazynowej wyposażonej w stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Ryzyka Wybuchu w hali produkcyjno-magazynowej wyposażonej w stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny ORW
2021. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla hali produkcyjno-magazynowej wyposażonej w stanowiska ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny DZPW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem instalacji gazu ziemnego Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Ryzyka Wybuchu instalacji gazu ziemnego Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem instalacji gazu ziemnego Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem pomieszczenia ze stanowiskiem ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem instalacji wodorowej Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem instalacji z gazem ziemnym Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem instalacji z gazem propan-butan Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem kotłowni gazowej z instalacją na gaz propan-butan Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem hali magazynowej wyposazonej w doki do ładowania akumulatorów wózków jednych Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem kotłowi gazowej Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Ryzyka Wybuchu kotłowi gazowej Paliwowo-energetyczny ORW
2021. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem kotłowi gazowej Paliwowo-energetyczny DZPW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem pomieszczenia ze stanowiskiem ładowania akumulatorów Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem kotłowi gazowej Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Ryzyka Wybuchu kotłowi gazowej Paliwowo-energetyczny ORW
2021. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem kotłowi gazowej Paliwowo-energetyczny DZPW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem instalacji acetylenowej wraz z magazynem acetylenu Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem instalacji z gazem propan-butan Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Ryzyka Wybuchu instalacji acetylenowej wraz z magazynem acetylenu Paliwowo-energetyczny ORW
2021. Ocena Ryzyka Wybuchu instalacji z gazem propan-butan Paliwowo-energetyczny ORW
2021. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem instalacji acetylenowej wraz z magazynem acetylenu Paliwowo-energetyczny DZPW
2021. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem instalacji z gazem propan-butan Paliwowo-energetyczny DZPW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem kotłowi gazowej zasilanej gazem ziemnym Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem kotłowi gazowej zasilanej gazem ziemnym Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem kotłowi gazowej zasilanej gazem ziemnym Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem kotłowi gazowej zasilanej gazem ziemnym Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem kotłowi gazowej zasilanej gazem ziemnym Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem instalacji gazowej z acetylenem wraz z magazynem gazu Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem instalacji gazowej zasilanej metanem Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem instalacji gazowej zasilanej propanem Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem magazynu z gazami technicznymi Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem instalacji wodorowej Paliwowo-energetyczny OZW
2021. Ocena Zagrożenia Wybuchem instalacji z gazem ziemnym Paliwowo-energetyczny OZW

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię