Start | Przemysł paliwowo-energetyczny

Przemysł paliwowo-energetyczny

W skład sektora paliwowo-energetycznego wchodzą m.in:
 • produkcja energii na bazie węgla, koksu,
 • koksownie,
 • zakłady brykietowania miału węglowego,
 • produkcja, magazynowanie, dystrybucja paliw płynnych, gazowych,
 • gazownie,
 • stacje benzynowe, LPG, wodorowe,
 • akumulatorownie
Ryzyko wybuchu generowane przez pary paliw płynnych, LPG, wodór, pył węglowy

Opracowania wykonane od 2017 roku:

Wyznaczone Strefy Zagrożenia Wybuchem: 15
 1. Wyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem składowiska butli z propanem-butanem (2017).
 2. Wyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem składowiska butli z propanem-butanem (2017).
 3. Wyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem stanowiska tankowania paliw na bazie metanolu (2017).
 4. Wyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem składowisk butli z propanem-butanem (2018).
 5. Wyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem składowisk butli z propanem-butanem (2018).
 6. Wyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem składowisk butli z propanem-butanem (2018).
 7. Wyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem składowisk butli z propanem-butanem (2018).
 8. Wyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem składowisk butli z propanem-butanem (2018).
 9. Wyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem składowisk butli z propanem-butanem (2018).
 10. Wyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem składowisk butli z propanem-butanem (2018).
 11. Wyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem składowiska butli z wodorem (2018).
 12. Wyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem zbiorników podziemnych z gazem propan-butan (2018).
 13. Wyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem stacji do tankowania paliw na bazie metanolu (2018).
 14. Wyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem stacji paliw (2018).
 15. Wyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem stacji paliw (2018).
Ocena Zagrożenia Wybuchem: 1
 1. Ocena Zagrożenia Wybuchem pomieszczenia stacji paliw (2018).
Ocena Ryzyka Wybuchu: 3
 1. Ocena Ryzyka Wybuchu magazynu z gazem propan-butan (2018).
 2. Ocena Ryzyka Wybuchu stacji paliw (2018).
 3. Ocena Ryzyka Wybuchu stacji paliw (2018).
Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem: 4
 1. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem magazynu z gazem propan-butan (2018).
 2. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem magazynu z gazem propan-butan (2018).
 3. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem stacji paliw (2018).
 4. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem stacji paliw (2018).

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię