Start | Definicje | Temperatura samozapłonu (AIT)

Temperatura samozapłonu (AIT)

Temperatura samozapłonu (AIT, AutoIgnition Temperature)

Najniższa temperatura (gorącej powierzchni), przy której w określonych warunkach badawczych (temperatura otoczenia 20 +/- 50C, ciśnienie wewnątrz urządzenia badawczego 1 +/- 1kPa) występuje zapłon mieszaniny palnego gazu lub pary z powietrzem lub powietrzem/gazem niepalnym [PN-EN 60079-20-1:2010].

Bibliografia:

[PN-EN 60079-20-1:2010] Atmosfery wybuchowe. Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par. Metody badań i dane tabelaryczne.

Szczegółowe zasady korzystania z treści zamieszczonych na stronie określa Regulamin.

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię