Start | Definicje | Stała pyłowa Kst, Kmax

Stała pyłowa Kst, Kmax

Stała pyłowa Kst, Kmax

Stała pyłowa, niezależna od objętości, wielkość charakterystyczna, którą oblicza się korzystając z równania prawa objętościowego [PN-EN 14034-2+A1:2011]:

(dp/dt)max*V1/3 = cost. = Kst = Kmax [bar/s]

W praktyce współczynnik Kst (Kmax) ma duże znaczenie podczas klasyfikacji pyłów pod względem wybuchowym. Przekłada się to m.in. na projektowanie systemów zabezpieczeń wybuchowych. Przykład klasyfikacji pyłów ze względu na właściwości wybuchowe, w oparciu o wartość współczynnika Kst przedstawia poniższe zestawienie ([P5], tabela 7.5, s. 286):

Klasyfikacja wybuchowości pyłu

Klasa wybuchowościCharakterystyka pyłuKst [MPa*m/s] a.Kst [m*bar/s] b.
0pył niewybuchowy00
1pył słabo wybuchowy0-201-200
2pył silnie wybuchowy20-30201-300
3pył bardzo silnie wybuchowy>30>300

a. wartości podane w kolumnie „Kst [MPa*m/s]” podano na podstawie ([P5], tabela 7.5, s. 286)
b. wartości podane w kolumnie „Kst [m*bar/s]” podano na podstawie ([P7, s. 7)

[artykuł w rozbudowie]

Bibliografia

[PN-EN 14034-2+A1:2011] Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu. Część 2: Oznaczanie maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max obłoków pyłu.
p5. Pod red. Krodylewski W., “Spalanie i paliwa”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocłąw 2005.

P7. Bąk D., Dziechciarz A., Klapsa W., Lesiak P., “Pyły palne przegląd podstawowych parametrów wybuchowości i zapalności oraz metod badawczych”, standard CNBOP-PIB-BW02P:2016.

Copyright © 2018 KMR Consulting. Prawa autorskie.
Szczegółowe zasady korzystania z treści zamieszczonych na stronie określa Regulamin.

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię