DZPW w sektorze metalurgicznym

Fot. onlyyouqj – pl.freepik.com

W kwietniu 2019 r. ukończono Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla firmy sektora metalurgicznego. Analizie poddane zostały węzły technologiczne ubytkowej (laserowej, ślusarskiej) obróbki bloków stalowych na bazie żelaza, aluminium i magnezu.

W dokumencie wyznaczono blisko 15 stref zagrożenia wybuchem, dla których wykonano obliczenia weryfikujące ich wielkość zgodnie z wymaganiami PN. Do dokumentu dołączono ogólną i szczegółową graficzną dokumentację klasyfikacyjną CAD. Dla każdej strefy wyznaczono poziom Ryzyka Wybuchu uwzględniającą prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej, efektywnego źródła zapłonu oraz wskaźniki ekspozycji na zagrożenie i potencjalne skutki wybuchu. Ocenę Ryzyka Wybuchu zakończono zbiorem rekomendacji minimalizujących poziom ryzyka.

Konkluzja DZPW to zbiór techniczno-organizacyjnych rozwiązań zapobiegających przed wybuchem lub jego skutkami.

Na ok. 60 stronicowe opracowanie składają się:

  • 14 fotografii,
  • 10 planów obiektów,
  • 12 tabel,
  • analiza parametrów pożarowo-wybuchowych 3 substancji,
  • 3 scenariusze obliczeniowe,
  • 2 schematy CAD.

W 1 miesięczne prace nad dokumentem zaangażowane były 3 osoby.

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię