DZPW dla sektora chemicznego

Fot. evening_tao – pl.freepik.com

W marcu 2019 r. ukończono Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla firmy sektora chemicznego. Analizie poddane zostały węzły technologiczne przetwarzające m.in. metanol, kwas mrówkowy, wodór, trietyloaminę.

W dokumencie wyznaczono blisko 40 stref zagrożenia wybuchem. Dla większości wykonano obliczenia weryfikujące ich wielkość zgodnie z wymaganiami PN. Do dokumentu dołączono ogólną i szczegółową graficzną dokumentację klasyfikacyjną CAD. W strefach zagrożenia wybuchem oszacowano poziom Ryzyka Wybuchu uwzględniając prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej, efektywnego źródła zapłonu, wskaźniki ekspozycji na zagrożenie oraz potencjalne skutki wybuchu. Ocenę Ryzyka Wybuchu zakończono zbiorem rekomendacji minimalizujących poziom ryzyka.

Konkluzja DZPW to zbiór techniczno-organizacyjnych rozwiązań zapobiegających przed wybuchem lub jego skutkami.

Na ok. 130 stronicowe opracowanie składają się:

  • 12 fotografii,
  • 2 rysunki,
  • 12 tabel,
  • analiza parametrów pożarowo-wybuchowych 19 substancji,
  • 23 scenariusze obliczeniowe,
  • 17 schematów CAD.

W 3 miesięczne prace nad dokumentem zaangażowane były 4 os.

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię