Start | Strefy Zagrożenia Wybuchem

Strefy Zagrożenia Wybuchem

Co to jest strefa zagrożenia wybuchem?

Poprzez strefę zagrożenia wybuchem należy rozumieć przestrzeń, w której może występować atmosfera wybuchowa w formie mieszaniny gazów, par cieczy, pyłów lub mieszanin hybrydowych z powietrzem, w ilościach wymagających podjęcia specjalnych środków zapewniających BHP [Dz.U.2010.138.931].

Rodzaje stref zagrożenia wybuchem:

Gazy, pary cieczy

# strefa 0

# strefa 1

# strefa 2

Podstawy prawne, normatywne wyznaczania stref zagrożenia wybuchem:

Rodzai i wielkość stref zagrożenia wybuchem wyznacza się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U.2010.109.719], a także Polskimi Normami, w szczególności:

 • Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka [PN-EN 1127-1:2011].
 • Atmosfery wybuchowe. Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni. Gazowe atmosfery wybuchowe [PN-EN 60079-10-1:2016-02].
 • Atmosfery wybuchowe. Część 10-2. Klasyfikacja przestrzeni. Pyłowe atmosfery wybuchowe [PN-EN 60079-10-2:2015-06].
 • Atmosfery wybuchowe. Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par. Metody badań i dane tabelaryczne [PN-EN 60079-20-1:2010].
 • Wymagania bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów i ich instalowania. Część 3: Akumulatory trakcyjne [PN-EN 62485-3:2014-12].
 • inne, niezbędne wynikające ze specyfiki tematu.

Rodzaj i wielkość strefy zagrożenia wybuchem wpływa na prawidłowy dobór urządzeń i instalacji technologicznych.

Co oferujemy?

 • wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem, zgodnie z wymaganiami prawnymi i normatywnymi, dla obiektów, instalacji projektowanych,
 • wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem dla obiektów istniejących,
 • aktualizację stref zagrożenia wybuchem w związku ze zmianą procesów technologicznych,
 • możliwość zmiany rodzaju i wielkości stref zagrożenia wybuchem poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych,
 • ogólną (lokalizacja stref na terenie zakładu) i szczegółową (schematy miejsc ze strefami) graficzną dokumentację klasyfikacyjną stref zagrożenia wybuchem w formie CAD (*.dwg).

Ostatnie realizacje

Zapytaj o usługę

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię