Start | Archive by category "Definicje" (Page 2)

Definicje

Temperatura zapłonu

Temperatura zapłonu Najniższa temperatura próbki analitycznej, skorygowana do ciśnienia atmosferycznego wynoszącego 101,3 kPa, w której przyłożenie źródła zapłonu spowoduje zapłon par próbki analitycznej i rozprzestrzenianie się płomienia ponad powierzchnią cieczy, w określonych warunkach oznaczania [PN-EN ISO 1523:2007]. Metodyka badania Próbkę umieszcza się w tyglu zamkniętym. Tygiel umiesz...
Więcej ...

Minimalny prąd zapalający (MIC)

Minimalny prąd zapalający (MIC) Minimalny prąd w obwodach rezystancyjnych lub indukcyjnych, powodujący zapłon probierczej mieszaniny wybuchowej (gazy, pary) w iskierniku według IEC 60079-11 [PN-EN 60079-20-1:2010]. Bibliografia: [PN-EN 60079-20-1:2010] Atmosfery wybuchowe. Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par. Metody badań i dane tabelaryczne. Szczegół...
Więcej ...

Maksymalny doświadczalny prześwit bezpieczny (MESG)

Maksymalny doświadczalny prześwit bezpieczny (MESG) Maksymalny prześwit między dwiema częściami komory wewnętrznej, który dla wszystkich stężeń badanego gazu lub pary w powietrzu, podczas badania w określonych warunkach (temperatura otoczenia 20 +/- 50C, ciśnienie wewnątrz urządzenia badawczego 1 +/- 1kPa), zabezpiecza przez zapłonem poprzez złącze o długości 25 mm mieszaniny zewnętrznej gazowe...
Więcej ...

Normalne działanie

Normalne działanie Sytuacja, w której urządzenia, systemy ochronne, części i podzespoły są używane w granicach swych parametrów działania [Dz.U.2010.138.931]. Bibliografia: [Dz.U.2010.138.931] Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuch...
Więcej ...

Atmosfera wybuchowa

Atmosfera wybuchowa Mieszanina z powietrzem w warunkach atmosferycznych, substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów, w której po wystąpieniu zapłonu, spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę [Dz.U.2010.138.931]. Mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w której - po zapaleniu - spalanie rozpr...
Więcej ...

Substancje palne

Substancje palne Substancje i mieszaniny mogące tworzyć atmosferę wybuchową, chyba że badanie ich właściwości wykazało, że przy zmieszaniu z powietrzem nie mogą samoczynnie przyczyniać się do rozprzestrzeniania wybuchu [Dz.U.2010.138.931]. Bibliografia: [Dz.U.2010.138.931] Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i hig...
Więcej ...

Przestrzeń niezagrożona wybuchem

Przestrzeń niezagrożona wybuchem Przestrzeń, w której nie przewiduje się wystąpienia atmosfery wybuchowej w ilościach wymagających podjęcia specjalnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz.U.2010.138.931]. Bibliografia: [Dz.U.2010.138.931] Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny prac...
Więcej ...

Przestrzeń zagrożona wybuchem

Przestrzeń zagrożona wybuchem Przestrzeń, w której może wystąpić atmosfera wybuchowa w ilościach wymagających podjęcia specjalnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz.U.2010.138.931]. Bibliografia: [Dz.U.2010.138.931] Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możli...
Więcej ...
Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię