Start | Posts tagged "gazy"

gazy

Klasyfikacja gazów, par według grup urządzeń przeznaczonych do pracy w atmosferze wybuchowej

Abstrakt: W artykule opisano metodykę klasyfikacji gazów, par pod względem grupy urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w oparciu o parametr MESG i współczynnik MIC. Dyrektywa 2014/34/UE [Dz.U.W.E.29.3.2014.L.96.309] oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju [Dz.U.2016.0.817], wdrażające zapisy Dyrektywy ATEX do prawa krajowego, są podstawowymi aktami prawnymi regulu...
Więcej ...

Klasyfikacja temperaturowa gazów, par przeznaczonych do pracy w atmosferze wybuchowej

Abstrakt: W artykule opisano metodykę klasyfikacji gazów, par w oparciu o klasę temperaturową, istotną w procesie oznakowania i doboru urządzeń do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Istotnym elementem wpływającym na prawidłowy dobór urządzeń do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem jest klasyfikacja temperaturowa gazów lub par. Polska norma [PN-EN 60079-20-1:2010], powołując się...
Więcej ...

Strefy zagrożenia wybuchem

Strefy zagrożenia wybuchem Przestrzenie zagrożone wybuchem dzieli się na strefy zagrożenia wybuchem, klasyfikując je na podstawie prawdopodobieństwa i czasu wystąpienia atmosfery wybuchowej jako: Strefa 0 Miejsce, w którym przestrzeń zagrożona wybuchem składająca się z mieszaniny z powietrzem substancji łatwopalnych w formie gazu, pary lub mgiełki utrzymuje się stale, przez długie okresy cz...
Więcej ...

Maksymalne ciśnienie wybuchu pyłu Pmax

Maksymalne ciśnienie wybuchu pyłu Pmax Maksymalna wartość nadciśnienia powstającego w zamkniętym zbiorniku podczas wybuchu atmosfery wybuchowej, oznaczona w określonych warunkach badania i normalnych warunkach atmosferycznych (maksymalna wartość ciśnienia wybuchu Pex oznaczana na podstawie badań wykonanych w całym zakresie wybuchowości pyłu) [PN-EN 14034-1+A:2011]. Bibliografia: [PN-EN 14034-...
Więcej ...

Maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max

Maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max Maksymalna wartość narastania ciśnienia wybuchu w jednostce czasu podczas wybuchów wszystkich atmosfer wybuchowych z zakresu wybuchowości substancji palnej w zamkniętym zbiorniku, oznaczona w określonych warunkach badania i normalnych warunkach atmosferycznych [PN-EN 14034-2+A1:2011]. Bibliografia: [PN-EN 14034-2+A1:2011] Oznaczanie ...
Więcej ...

Atmosfera wybuchowa

Atmosfera wybuchowa Mieszanina z powietrzem w warunkach atmosferycznych, substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów, w której po wystąpieniu zapłonu, spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę [Dz.U.2010.138.931]. Mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w której - po zapaleniu - spalanie rozpr...
Więcej ...
Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię