Start | Posts tagged "pyły"

pyły

Strefy zagrożenia wybuchem

Strefy zagrożenia wybuchem Przestrzenie zagrożone wybuchem dzieli się na strefy zagrożenia wybuchem, klasyfikując je na podstawie prawdopodobieństwa i czasu wystąpienia atmosfery wybuchowej jako: Strefa 0 Miejsce, w którym przestrzeń zagrożona wybuchem składająca się z mieszaniny z powietrzem substancji łatwopalnych w formie gazu, pary lub mgiełki utrzymuje się stale, przez długie okresy cz...
Więcej ...

Pył palny

Pył palny Pył zdolny do reakcji egzotermicznej z powietrzem w przypadku zapłonu [PN-EN 13821:2004]. Pył ulegający reakcji egzotermicznej z powietrzem, jeżeli zostanie zapalony [PN-EN 14034-2+A1:2011]. Bibliografia: [PN-EN 13821:2004] Przestrzenie zagrożone wybuchem. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Oznaczanie minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych. [PN-EN...
Więcej ...

Maksymalne ciśnienie wybuchu pyłu Pmax

Maksymalne ciśnienie wybuchu pyłu Pmax Maksymalna wartość nadciśnienia powstającego w zamkniętym zbiorniku podczas wybuchu atmosfery wybuchowej, oznaczona w określonych warunkach badania i normalnych warunkach atmosferycznych (maksymalna wartość ciśnienia wybuchu Pex oznaczana na podstawie badań wykonanych w całym zakresie wybuchowości pyłu) [PN-EN 14034-1+A:2011]. Bibliografia: [PN-EN 14034-...
Więcej ...

Maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max

Maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max Maksymalna wartość narastania ciśnienia wybuchu w jednostce czasu podczas wybuchów wszystkich atmosfer wybuchowych z zakresu wybuchowości substancji palnej w zamkniętym zbiorniku, oznaczona w określonych warunkach badania i normalnych warunkach atmosferycznych [PN-EN 14034-2+A1:2011]. Bibliografia: [PN-EN 14034-2+A1:2011] Oznaczanie ...
Więcej ...

Pył

Pył Małe cząstki ciała stałego (zwykle nie przekraczające 500 μm) zdolne do utrzymywania się przez pewien czas w powietrzu w postaci zawiesiny [PN-EN 13821:2004]. Małe cząstki ciała stałego (zwykle nie przekraczające 500 μm) w atmosferze, osiadające pod wpływem własnego ciężaru, które mogą przez pewien czas pozostawać zawieszone w powietrzu (włączając pył drobno i gruboziarnisty ) [PN-EN 140...
Więcej ...

Atmosfera wybuchowa

Atmosfera wybuchowa Mieszanina z powietrzem w warunkach atmosferycznych, substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów, w której po wystąpieniu zapłonu, spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę [Dz.U.2010.138.931]. Mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w której - po zapaleniu - spalanie rozpr...
Więcej ...
Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię